Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 01-12-2023

Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die Hunter Douglas Europe B.V. verzamelt en gebruikt over personen die onze website (www.luxaflex.be) en/of (de) mobiele app(s) bezoeken (elk een "Digitaal Eigendom" en, gezamenlijk, de "Digitale Eigendommen"), een account bij ons aanmaken, producten of diensten van ons kopen, een formulier invullen op een van onze Digitale eigendommen, zich registreren voor onze promoties, een brochure of afspraak aanvragen, en/of lid worden van onze marketinglijsten (gezamenlijk, de "Diensten"). Hierin wordt beschreven hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen, evenals uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.


Over Hunter Douglas Europe B.V.

Hunter Douglas Europe B.V. is onderdeel van Hunter Douglas, 's werelds meest toonaangevende fabrikant van raambekleding. Als u een vraag of opmerking hebt over ons gebruik van uw persoonsgegevens , kunt u een e-mail sturen naar info@luxaflex.be of contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via:

Luxaflex Belgium
Dirk Martensstraat 3
8200 Brugge
België

050 31 77 83
info@luxaflex.be


Snelle links

Om toegang te krijgen tot een specifieke sectie van deze Privacyverklaring, klikt u op de relevante link hieronder. Lees verder als u deze Privacyverklaring volledig wilt doornemen.

Gegevensverzameling

Wij verzamelen op de volgende manieren persoonsgegevens over u:

  1. Informatie die u vrijwillig verstrekt

U kunt ervoor kiezen om ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer u een van onze Digitale Eigendommen of Diensten gebruikt. De soorten persoonsgegevens die u vrijwillig kunt verstrekken zijn onder andere:

Identiteitsgegevens: Dit zijn persoonsgegevens die u verstrekt om een account aan te maken of te onderhouden bij Hunter Douglas Europe B.V., zoals uw naam, titel, functie, e-mail, telefoonnummer, verzendadres, factuuradres en gebruikersvoorkeuren, en, indien van toepassing, details over uw organisatie.

Betalingsgegevens: Dit zijn persoonsgegevens die u verstrekt om Diensten te kopen via een Digitaal Eigendom of door rechtstreeks contact met ons op te nemen. We verzamelen informatie over de aangekochte Diensten, het betalingsbedrag, de betalingsmethode, de aankoopdatum en uw aankoopgeschiedenis.

Communicatiegegevens: Dit zijn persoonsgegevens met betrekking tot correspondentie die u ons stuurt (bijvoorbeeld vragen die u stelt over een Digitaal Eigendom of onze Diensten). Wij verzamelen informatie zoals het communicatietype, de inhoud, het onderwerp, de afzender, de ontvanger en de datum.2. Informatie die wij automatisch verzamelen

Wanneer u een van onze Digitale Eigendommen bezoekt of onze Diensten gebruikt, kunnen wij automatisch bepaalde persoonsgegevens verzamelen. De soorten persoonsgegevens die wij automatisch kunnen verzamelen, omvatten:

Apparaatgegevens: Dit zijn persoonsgegevens met betrekking tot uw bezoeken aan een Digitaal Eigendom en uw gebruik van onze Diensten vanaf uw computer of ander apparaat (bijv. mobiele apparaten), zoals uw IP-adres, geschatte geografische locatie (bijv. land/stad), browsertype, internetprovider, bekeken bronnen (bijv. pagina's van Digitale Eigendommen), besturingssysteem, duur van het bezoek en adressen van verwijzende websites.

Wij kunnen deze persoonsgegevens verzamelen met behulp van cookies (en vergelijkbare technologieën). Zie voor meer informatie over onze cookies (en vergelijkbare technologieën) onze Cookieverklaring.


3. Informatie die wij verzamelen van bronnen van derden

In sommige gevallen kunnen wij persoonsgegevens over u verzamelen via bronnen van derden, waaronder bedrijfspartners, organisatoren van evenementen en professionele netwerksites. In het algemeen zijn de persoonsgegevens die wij van deze derden verzamelen identiteitsgegevens (d.w.z. zoals hierboven beschreven onder het kopje "Informatie die u vrijwillig verstrekt").

Gebruik van informatie

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij over u verzamelen om de volgende redenen:

Om de Digitale Eigendommen en de Diensten aan u te leveren: Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken om een van onze Digitale Eigendommen en de Diensten aan u te leveren, met inbegrip van het verwerken van de orders die wij ontvangen, het uitvoeren van onze leveringen en installaties, het beheren van online beoordelingen van onze Diensten, het beheren van de beveiliging van onze Digitale Eigendommen en Diensten (met inbegrip van het voorkomen van fraude), het verkrijgen van inzicht in de klanttevredenheid over onze Digitale Eigendommen en Diensten en het verbeteren van onze efficiëntie en serviceniveaus, en het beheren van after-sales diensten. De soorten informatie die wij voor dit doel gebruiken zijn identiteitsgegevens, betalingsgegevens en communicatiegegevens, zoals hierboven beschreven.

Om analyses te genereren: Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken om analyses te genereren met als doel beter te begrijpen hoe onze bezoekers en klanten onze Digitale Eigendommen en Diensten gebruiken, zodat wij ons aanbod voortdurend kunnen verbeteren. De soorten informatie die we voor dit doel gebruiken zijn identiteitsgegevens en apparaatgegevens, zoals hierboven beschreven.

Om berichten over diensten of ondersteuning te versturen: Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u berichten over diensten of ondersteuning te sturen (bijv. om bestellingen die u bij ons hebt geplaatst te bevestigen, om u op de hoogte te houden van de status van een levering of om uw accountgegevens bij te werken) en om te reageren op vragen van klanten die u stelt. De soorten informatie die we voor dit doel gebruiken zijn identiteitsgegevens, betalingsgegevens, communicatiegegevens en apparaatgegevens, zoals hierboven beschreven.

Om reclame te leveren en marketing te versturen: Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u marktonderzoeken, nieuws, aanbiedingen en andere marketingcommunicatie te sturen, maar ook om u een gepersonaliseerde winkelervaring te bieden op onze Digitale Eigendommen en om u online reclame aan te bieden (die op onze Digitale Eigendommen of op digitale eigendommen van derden kan staan). De soorten informatie die we voor dit doel gebruiken zijn identiteitsgegevens, betalingsgegevens en apparaatgegevens, zoals hierboven beschreven.

Om te voldoen aan wettelijke vereisten: Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan de wet- en regelgeving waaraan wij onderworpen zijn (bijv. wettelijke vereisten om verslag uit te brengen aan de belastingdienst of iets dergelijks).

Bekendmaking van informatie

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan de volgende categorieën ontvangers:

Naar onze groepsmaatschappijen: Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met andere bedrijven binnen de Hunter Douglas-groep wanneer dit noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden. De bedrijven van de Hunter Douglas-groep zullen uw persoonsgegevens te allen tijde beschermen in overeenstemming met deze Privacyverklaring. De bedrijven van de Hunter Douglas-groep zijn te vinden op https://www.hunterdouglasgroup.com/worldwide-offices/.

Aan onze dienstverleners: Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met dienstverleners die diensten leveren met betrekking tot onze Digitale Eigendommen en de Diensten (bijv. hostingproviders, marketingproviders, betalingsproviders, IT-providers, leveringspartners, verzekeraars en professionele adviseurs).

Aan bevoegde autoriteiten: Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken en bekendmaken wanneer wij van mening zijn dat dit nodig is om juridische claims uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, om de vitale belangen van een persoon te beschermen, of om te voldoen aan een bevel of verzoek van een bevoegde rechtbank, toezichthouder, wetshandhavingsinstantie of overheidsinstantie.

Aan een potentiële koper: Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan een potentiële koper (en zijn agenten en adviseurs) in verband met een voorgestelde aankoop van een deel van ons bedrijf. Wij zullen de koper informeren om uw persoonsgegevens alleen te gebruiken voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden uiteengezet.

Aan derden: Wij zullen uw persoonsgegevens alleen aan andere derden doorgeven met uw toestemming of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht of toegestaan zijn.

Internationale overdrachten

Hunter Douglas Europe B.V. is gevestigd in Nederland, maar wij, andere bedrijven binnen de Hunter Douglas-groep en onze dienstenleveranciers zijn actief in verschillende landen over de hele wereld. Om deze redenen kunnen uw persoonsgegevens, wanneer u onze Digitale Eigendommen bezoekt of onze Diensten gebruikt, worden overgedragen naar andere landen dan het land waarin u woont. Hunter Douglas Europe B.V. zal alle noodzakelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd in overeenstemming met deze Privacyverklaring en dat dergelijke overdrachten rechtmatig zijn.

Sommige landen kunnen specifieke vereisten hebben die van toepassing zijn wanneer wij persoonsgegevens internationaal overdragen. Wanneer dit het geval is, worden de vereisten die van toepassing zijn en de maatregelen die wij nemen om aan deze vereisten te voldoen (indien van toepassing) verder beschreven onder het betreffende kopje "Aanvullende informatie" hieronder.

Cookies

Wij gebruiken cookies om onze Digitale Eigendommen en Diensten aan te bieden. Zie voor meer informatie onze Cookieverklaring.

Uw rechten

De wetten inzake gegevensbescherming geven personen rechten met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van hun persoonsgegevens. Afhankelijk van de wetten die in uw land van toepassing zijn en waaraan wij onderworpen zijn, kunnen deze de mogelijkheid voor u omvatten:

● om toegang tot, correctie, verwijdering of overdraagbaarheid van persoonsgegevens die wij over u verwerken te verzoeken;

● om te verzoeken dat wij de verwerking van persoonsgegevens over u beperken, of om bezwaar te maken tegen onze verwerking;

● om u af te melden voor marketingcommunicatie die wij u kunnen sturen (zelfs als u eerder toestemming hebt gegeven om deze te ontvangen) door bijvoorbeeld te klikken op de afmeldlink in marketinge-mails die wij sturen of te antwoorden op een sms-bericht volgens de instructies in het bericht; en

● om niet onderworpen te worden aan volledig geautomatiseerde besluiten als deze rechtsgevolgen voor u hebben of u op een vergelijkbare manier aanzienlijk beïnvloeden.

Neem contact met ons op via de gegevens in deze Privacyverklaring als u een van deze rechten wilt uitoefenen. Wij zullen aan dergelijke verzoeken voldoen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Daarnaast hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming over ons gebruik van uw persoonsgegevens. Hoewel u hiertoe niet verplicht bent, vragen wij u toch om eerst contact met ons op te nemen, zodat wij uw zorgen direct kunnen wegnemen voordat u met uw gegevensbeschermingsinstantie spreekt.

Gegevensbewaring

Wij bewaren de persoonsgegevens die wij verzamelen zo lang als nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld (bijv. om u de Digitale Eigendommen of de Diensten te leveren, of om te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten).

Wanneer wij uw persoonsgegevens niet langer hoeven te gebruiken, zullen wij deze verwijderen of anonimiseren of, als dit niet mogelijk is (bijv. omdat uw persoonsgegevens in back-uparchieven zijn opgeslagen), zullen wij uw persoonsgegevens veilig opslaan en afschermen van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

Kinderen

Noch onze Digitale Eigendommen, noch onze Diensten zijn bedoeld voor en worden niet geadverteerd aan kinderen jonger dan 16 jaar. Wij verzamelen niet bewust of opzettelijk informatie over kinderen jonger dan 16 jaar.

Als u denkt dat wij informatie hebben verzameld over een kind jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via de bovenstaande gegevens, zodat wij de informatie kunnen verwijderen.

Updates

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken als reactie op veranderende wettelijke, regelgevende of operationele vereisten. Wij zullen u informeren over dergelijke wijzigingen (inclusief wanneer deze van kracht worden) in overeenstemming met de wet.

Om te zien wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt, kunt u het gedeelte "Laatst bijgewerkt" aan het begin van deze Privacyverklaring raadplegen.

Extra informatie voor personen in de EER/het VK

Als u zich in de Europese Economische Ruimte ("EER") of het Verenigd Koninkrijk bevindt, let dan op de volgende aanvullende informatie:

  1. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Hunter Douglas Europe B.V. U kunt contact opnemen met Hunter Douglas Europe B.V. via bovenstaande gegevens.


2. Rechtsgrondslag

Wij zullen uw persoonsgegevens gewoonlijk alleen verzamelen en gebruiken wanneer (i) wij uw toestemming hebben (wat duidelijk zal zijn uit de context, omdat wij u om toestemming zullen vragen wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt); (ii) het noodzakelijk is om een contract met u uit te voeren (bijv, wij moeten uw betalingsgegevens verwerken om een order die u bij ons plaatst uit te voeren), in welk geval het niet verstrekken van de relevante persoonsgegevens het voor ons onmogelijk maakt om ons contract met u uit te voeren; (iii) het gebruik binnen onze legitieme belangen valt en niet in strijd is met uw rechten en vrijheden (bijv. om u marketingcommunicatie te sturen, op voorwaarde dat dit in overeenstemming is met uw communicatievoorkeuren); of (iv) het voor ons noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Aangezien wij ons op verschillende rechtsgrondslagen kunnen baseren voor elk van de verschillende categorieën persoonsgegevens die wij verwerken en de doeleinden waarvoor wij deze verwerken, kunt u contact met ons opnemen als u meer informatie wilt over de specifieke rechtsgrondslag waarop in een bepaalde context een beroep wordt gedaan.3. Internationale overdrachten

Indien Hunter Douglas Europe B.V. uw persoonsgegevens overdraagt naar een land buiten de EER (voor ingezetenen van de EER) of het VK (voor ingezetenen van het VK), zal Hunter Douglas Europe B.V. ervoor zorgen dat dergelijke overdrachten in overeenstemming zijn met de EU- en VK-wetgeving inzake gegevensbescherming, voor zover van toepassing.

In de praktijk betekent dit dat Hunter Douglas Europe B.V. uw persoonsgegevens alleen doorgeeft aan een ontvanger buiten de EER of buiten het VK wanneer: (i) de ontvanger is gevestigd in een land waarvan de Europese Commissie heeft besloten dat het geschikt is om persoonsgegevens uit de EER te ontvangen, of de Britse minister heeft besloten dat het geschikt is om persoonsgegevens uit het VK te ontvangen, zoals van toepassing; (ii) de ontvanger passende contractbepalingen heeft ondertekend met Hunter Douglas Europe B.V. waarin de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie of de internationale overeenkomst inzake gegevensoverdracht of het addendum inzake gegevensoverdracht van de Britse Information Commissioner zijn opgenomen, zoals van toepassing; of (iii) een uitzondering voor gegevensoverdracht van toepassing is (bijv, wanneer u toestemming hebt gegeven voor de overdracht van uw persoonsgegevens).

Als u meer vragen hebt over onze internationale gegevensoverdrachten en de specifieke maatregelen die we in elk geval gebruiken, neem dan contact met ons op voor aanvullende informatie.