Privacy en cookies

Je persoonlijke gegevens

We hechten veel waarde aan de privacy van onze klanten en gaan daarom zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en de bescherming ervan. We verwerken gegevens dan ook in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke informatie verzamelen we over jou?

We registreren informatie over je wanneer je via deze website je registreert voor een verzoek (bv. nieuwsbriefaanmelding, brochure-aanvraag...), feedback geeft en deelneemt aan wedstrijden en/of enquêtes. Deze informatie kan bestaan uit je naam, thuisadres, e-mail en telefoonnummer. Ook brengen we je surfgedrag op deze site in kaart met behulp van cookies (zie hieronder).

Wat doen we met deze informatie?

De verstrekte informatie kan worden gebruikt om te voldoen aan een verzoek dat je online hebt gedaan, zoals een brochure-aanvraag of verzoek aan een Luxaflex® dealer om contact met je op te nemen. We kunnen je gegevens ook gebruiken om je te informeren over Luxaflex® nieuws, zoals de lancering van nieuwe collecties of promoties. Je persoonlijke informatie kan ook worden gebruikt om gevolg te geven aan elk ander verzoek dat je hebt gedaan met betrekking tot onze producten en diensten, hetzij door ons of door een derde partij namens ons.

Hoe beschermen we je persoonlijke gegevens?

We gebruiken technische middelen zoals firewalls, anti-virus software en data encryptie om je gegevens te beschermen. Bovendien voeren we visuele toegangscontrole uit tot onze gebouwen om deze gegevens veilig te houden. Uiteraard hebben alleen medewerkers die je gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie hier toegang toe.

Wordt je informatie gedeeld?

Je gegevens zullen niet worden gedeeld met andere bedrijven voor marketingdoeleinden. We kunnen ze echter wel delen met andere bedrijven die namens ons en in onze opdracht werken om aan je verzoek te voldoen. Elk van deze bedrijven zal een overeenkomst hebben met Luxaflex® voor het gebruik en beheer van je gegevens en zal deze beschermen zoals door Luxaflex® is aangegeven.

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of er bezwaar tegen te maken. Je kan een verzoek hiertoe indienen via mail of briefpost t.a.v. de DPO.

Luxaflex Belgium
Dirk Martensstraat 3
8200 Brugge
België

050 31 77 83

info@luxaflex.be

Als je niet langer e-mails van ons wenst te ontvangen, klik dan op "Afmelden" in de voettekst van de e-mail.

Websites van derden

Onze website kan links bevatten naar andere websites die onafhankelijk zijn van Luxaflex®. Het voorliggend privacy- en cookiebeleid geldt enkel voor gegevensverwerking via de website van Luxaflex®, dus in dat geval raden we je aan het privacybeleid van die websites te lezen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op je computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer je een website voor het eerst bezoekt. Je kan je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van je browser. In sommige gevallen kan dit tot gevolg hebben dat bepaalde onderdelen van deze website niet goed werken.

Aanpassingen aan ons privacy-en cookiebeleid

We zullen ons privacybeleid herzien wanneer dat nodig of gewenst is. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

(mei 2018)