Reinigingsinstructies Plissé Shades

De stof van zowel Luxaflex® Duette® als Luxaflex® Plissé Shades is niet van de bovenbak en onderbak te scheiden. Ter voorkoming van grondige vervuiling kunt u de Duette® en Plissé stof regelmatig afstoffen met een plumeau of met een handstofzuiger op een lage stand.

Bij vlekken is het advies deze zo snel mogelijk met een zachte spons en lauwwarm water met eventueel een niet synthetisch wasmiddel af te nemen.
Let op! Duette®- en Plissé-stoffen welke zijn voorzien van een gemetalliseerde achterzijde dient u niet met water af te nemen omdat hierdoor de gemetalliseerde laag aangetast kan worden.

Voor het reinigen van het gehele product is het mogelijk om niet gemetalliseerde Plissé-stof, Plissé voorzien van coating en Duette® stoffen, met uitzondering van de black-out versie, met onderlat in een bad onder te dompelen. U dient wel de stalen verzwaringslat uit de onderlat te halen door het kunststof eindkapje uit de onderlat te verwijderen.

Handel als volgt:

Monteer nu de Duette® Shade of het Plissé Shade weer in de montagesteunen en laat de stof geheel uitzakken. Eventuele vlekjes of restvuil kunt u nogmaals trachten te verwijderen met een lichtvochtige zachte spons. Trek vervolgens de stof op tot ±300 mm onder de bovenbak.
Trek de stof ieder uur eenmaal op en laat het vervolgens uithangen en trek het wederom op tot 300 mm onder de bovenbak. Herhaal deze cyclus totdat de stof droog is. Indien het gordijn breder is dan het bad dat u ter beschikking staat, kunt u de stof met een zachte spons afnemen of deze laten reinigen bij een professioneel reinigingsbedrijf, welke beschikt over een bassin eventueel met ultrasone reinigingstechniek.