Copyright

Auteursrechtenverklaring

Deze website en de inhoud ervan vallen onder het auteursrecht van Hunter Douglas Europe B.V. – © Hunter Douglas 2016. Alle rechten voorbehouden.

Elke verdere verspreiding of reproductie van de gehele inhoud of een deel daarvan, in welke vorm dan ook, is verboden, met de volgende uitzonderingen:

Tenzij u uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft, mag u de inhoud niet verspreiden of commercieel uitbuiten. U mag de inhoud ook niet overdragen naar of opslaan op een andere website of op een andersoortig elektronisch opslagsysteem.